Vacatures


7 van de 17 openstaande vacatures


Senior adviseur gronduitgifte en ontwikkeling (36 uur) - 210195

U bent een senior adviseur die minimaal 5 jaar ervaring heeft opgedaan met bedrijfsmatige gronduitgifte binnen (complexe) herontwikkelingstrajecten en / of transformatieprojecten van een gemeente.
Teammanager vastgoed (32-36 uur) - 210180

Als teammanager vastgoed begeleidt u het team Vastgoed bij de ontwikkeling naar vastgoedbeheer op strategisch, tactisch en operationeel niveau en houdt u het overzicht tijdens de uit te voeren taken.


Adviseur geotechniek / waterkeringen (16-36 uur) - 210178

U bent een adviseur geotechniek / waterkeringen met ervaring met het beoordelen en ontwerpen van waterkeringen en het opstellen van monitorings- en inwinplannen binnen geotechnische projecten.


Projectleider baggeren (8-24 uur) - 210118

U bent een projectleider baggeren die verantwoordelijk is voor (bagger)projecten van initiatieffase tot en met de realisatiefase.


Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services