Projectleider kabels en leidingen


Projectleider kabels en leidingen - 220361

Als ervaren projectleider kabels en leidingen ben je bij een dijkversterkingsproject verantwoordelijk voor de coördinatie rondom het verleggen van de kabels en leidingen.

Waar kom je terecht?
Voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is onze inzet gevraagd voor een ervaren projectleider kabels en leidingen (K&L). Je gaat aan de slag voor het dijkverbeteringsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). Het is een project van het HHSK en een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het HWBP is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Deze dijk met een totale lengte van 10 kilometer voldoet niet aan de wettelijke norm en moet versterkt worden.

Voordat de IJsseldijk Noord versterkt kan worden, moeten de kabels en leidingen verlegd worden. Belangrijke taken zijn het inventariseren van kabels en leidingen in het waterschapsgebied, overleggen met netbeheerders en het contractueel en financieel regelen van de verleggingsplannen. Zo liggen er onder andere gasleidingen, waterleidingen, elektriciteitskabels, telefoonkabels en kabels voor televisie en internet. Het HHSK werkt samen met de gemeente Krimpenerwaard, Oasen, Stedin en Glasdraad Krimpenerwaard om de kabels en leidingen te verleggen.

Wat ga je doen?

 • Je coördineert de aanpassingen aan K&L in voorbereiding op het dijkverbeteringsproject.
 • Je zorgt voor afstemming over de nodige aanpassingen en verleggingen met de K&L eigenaren (netbeheerders en gemeente).
 • Je stemt de K&L zaken af met de aannemerscombinatie voor de dijkverbetering.

Wat breng je mee?

Eisen

 • Je hebt kennis van en ervaring met HWBP-dijkverbeteringsprojecten.
 • Je hebt kennis van normen, eisen, vergunningen en andere regelingen voor het vakgebied van K&L.
 • Je hebt ervaring met het doorlopen van processen met netbeheerders om tot tijdige aanpassingen en verleggingen te komen, bij voorkeur in complexe situaties en projecten.
 • Je hebt ervaring met het organiseren en plannen van de genoemde werkzaamheden.
 • Je bent in staat om goed in gesprek en verbinding te blijven met alle intern en extern betrokkenen, ook bij eventuele weerstand.
 • Je denkt mee over maatwerk oplossingen binnen de kaders van het beleid van het waterschap.

Wensen

 • Je bent een stevige persoonlijkheid die staat voor de belangen van het project en de organisatie.
 • Je bent transparant in wat je doet en weet je besluiten duidelijk toe te lichten en te onderbouwen.
 • Je werkt zelfstandig maar je voelt ook aan wanneer er zaken aan de orde zijn waarvoor bredere afstemming met anderen nodig is.

Kenmerken
Parttime: 16 uur
Looptijd: Van begin september 2022 tot begin augustus 2024, met optie tot verlenging
Locatie: Rotterdam
Gesprek: 22 augustus 2022, 13.00- 15.00u

Solliciteer nu!
Spreekt deze opdracht je aan? Stuur dan je cv vóór 16 augustus. Heb je nog vragen? Onze consultant Guido Lamet kan je vraag vast beantwoorden, bel 078-654 90 60. Referentienummer 220361.Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services