Vacatures


28 van de 28 openstaande vacatures


Senior procesmanager gebiedsontwikkeling (32 uur) - 200807

U heeft als senior procesmanager minimaal 10 jaar ervaring met binnenstedelijke gebiedsontwikkeling waarbij intensieve samenwerking met bewoners en marktpartijen van groot belang is.


Senior contractmanager (36 uur) - 200809

U bent een senior contractmanager die zich bezig houdt met een integraal gebiedsontwikkelingsproject, waarbij u verantwoordelijk bent voor de contractbeheersing via systeem-, proces- en producttoetsen.


Financieel strateeg (32 uur) - 200805

Als financieel strateeg beschikt u over een helikopterview, helpt u de gemeente met het organiseren van de P&C-cyclus en voert u de regie op de jaarstukken van 2020.


Programmasecretaris stikstof (32 uur) - 200804

Als programmasecretaris gaat u de programmamanager ondersteunen, pakt u door wanneer het tegen zit en verzorgt u veelal ondersteunende werkzaamheden voor het programmateam Stikstof.


Regiefunctionaris civiele constructies (36 uur) - 200801

Als resultaatgerichte regiefunctionaris geeft u leiding aan het team dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding en uitvoering van de groot-onderhoudsprojecten van civiele constructies.


Contractmanager (16 uur) - 200796

U bent een ervaren contractmanager die in de uitwerkings- en realisatiefase eindverantwoordelijk is voor de totstandkoming en het succesvol contracteren van het aanbestedingsdossier.


Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services