Vacatures


Staat jouw gewenste vacature of opdracht er niet bij?
Wij zetten niet alles online. Dagelijks ontvangen we nieuwe aanvragen die wel bij je kunnen passen. Ons aanbod is landelijk, met keuzes uit fulltime en parttime, in loondienst of als zzp’er, korte en lange opdrachten en bij verschillende (semi)overheden.
Wacht niet af en stuur je cv met jouw wensen naar info@vandijkwerkt.nl of bel Jan van Workum, Jop Verhulst of Guido Lamet op 078-654 90 60.

15 van de 15 openstaande vacatures


Contractmanager - 240650

Je gaat contracten aan en begeleidt zaken rond fysieke toegang, arboveiligheid / bedrijfshulpverlening en andere bedrijfsvoering, zoals facilitaire zaken bij het hoogheemraadschap van Rijnland.


Resultaatmanager Voldoende Water - 240649

Als onderdeel van het MT Water geef je functioneel leiding aan de inhoudelijke uitwerking en realisatie van het bestuurlijk programma Voldoende Water van het hoogheemraadschap van Rijnland. Je bent de verbinding tussen de bestuurlijke opdracht en de ambtelijke uitvoering.


Technisch manager dynamisch verkeersmanagement - 240646

In de rol van technisch manager uitvoering en veiligheid geef je in opdracht van Rijkswaterstaat binnen team RITS (Realisatiebureau Intelligente Traffic Systemen) sturing aan het veiligheidsteam en levert daarbij een belangrijke bijdrage aan vlot en veilig weggebruik van de auto(snel)wegen.


Projectleider fysieke beveiliging - 240645

Voor een hoogheemraadschap in de provincie Utrecht stel jij een 0-meting en plan van aanpak op voor een succesvolle implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), gericht op fysieke beveiliging.


Senior technisch manager Watersystemen - 240644

Je bent voor een waterschap in Noord-Brabant binnen diverse projectteams verantwoordelijk voor coördinatie, sturing en advisering van de inbedding van technisch management in projecten in het watersysteem. Van initiatief tot aan oplevering en overdracht aan de beheerders.


Projectleider Omgevingsvisie - 240643

Jij gaat bij een gemeente in Zuid-Holland de regie voeren op het opstellen van de Omgevingsvisie en zorgt voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet. Samenwerken met collega’s, ketenpartners, bewoners en maatschappelijke organisaties is hierbij van groot belang.


Copyright ©2024 - Van Dijk Employment Services