Vacatures


24 van de 24 openstaande vacatures


Procescoördinator omgevingsvisie (24 uur) - 200305

U bent een procescoördinator die kennis heeft van de Omgevingswet en die met enthousiasme aan de slag gaat met het ontwikkelen en uitvoeren van het plan van aanpak van de omgevingsvisie van de gemeente.


Senior inkoper (12-20 uur) - 200299

U bent een ervaren inkoper die onder andere aan de slag gaat met de inkoopstrategie, contractstukken, het contractmanagementplan, procesbegeleiding en het gunningsadvies.


Senior adviseur verkeer (36 uur) - 200304

U bent een analyserende adviseur verkeer en omgeving die aan de slag gaat met het opstellen van de bereikbaarheidsstrategie voor de renovatiewerkzaamheden van een tunnel.


Projectleider bedrijfsterreinen (20-28 uur) - 200303

U bent een ervaren projectleider die vanaf de intake tot en met het vergunningstraject verantwoordelijk is voor de verkoop van de bouwrijpe grond waarvan de gemeente eigenaar is.


Technisch manager watergebiedsplannen (36 uur) - 200301

U bent een technisch manager met helicopterview in de watergebiedsplannen voor een waterschap met kennis van en ervaring met watersystemen, polders, duikers en gemalen.


Juridisch adviseur (36 uur) - 200302

U bent een ervaren juridisch adviseur die doelstellingen in concrete acties en activiteiten weet te vertalen voor de privacy wet- en regelgeving en het intellectueel eigendomsrecht binnen de organisatie.


Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services