Vacatures


Staat jouw gewenste vacature of opdracht er niet bij?
Wij zetten niet alles online. Dagelijks ontvangen we nieuwe aanvragen die wel bij je kunnen passen. Ons aanbod is landelijk, met keuzes uit fulltime en parttime, in loondienst of als zzp’er, korte en lange opdrachten en bij verschillende (semi)overheden.
Wacht niet af en stuur je cv met jouw wensen naar info@vandijkwerkt.nl of bel Jan van Workum, Jop Verhulst of Guido Lamet op 078-654 90 60.

5 van de 26 openstaande vacatures


Omgevingsmanager infrastructurele projecten - 240560

Je bent verantwoordelijk voor het intern en extern omgevingsmanagement binnen 2 provinciale projecten van civiele constructies die voortkomen uit diverse investerings- en onderhoudsprogramma’s.


Omgevingsmanager Maatregelen Graafstroom - 240547

Je doorloopt het omgevingsproces van het einde van de planuitwerkingsfase tot de start van de realisatiefase en vergroot het draagvlak en vertrouwen in het waterschap bij de omwonenden.


Omgevingsmanager Regie & Assetmanagement - 240539

Je speelt een belangrijke rol tussen het waterschap en de buitenwereld, zorgt voor borging van de planvorming en gebiedsvisies en bent het aanspreekpunt voor interne en externe belanghebbenden op tactisch niveau.


Manager BLVC stationsgebied - 420536

Je zorgt als ervaren manager dat alle maatregelen, verantwoordelijkheden en afspraken rond Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC) van alle bouwwerkzaamheden van het stationsgebied in een grote gemeente in omgeving Utrecht worden vastgelegd en nageleefd.


Programmaregisseur Wonen - 420530

Je leidt het deelprogramma Wonen van het programma Ruimte en Wonen van een technische topregio waarin 21 regiogemeenten zijn vertegenwoordigd.


Copyright ©2024 - Van Dijk Employment Services