Vacatures


Staat jouw gewenste vacature of opdracht er niet bij?
Wij zetten niet alles online. Dagelijks ontvangen we nieuwe aanvragen die wel bij je kunnen passen. Ons aanbod is landelijk, met keuzes uit fulltime en parttime, in loondienst of als zzp’er, korte en lange opdrachten en bij verschillende (semi)overheden.
Wacht niet af en stuur je cv met jouw wensen naar info@vandijkwerkt.nl of bel Jan van Workum, Jop Verhulst of Guido Lamet op 078-654 90 60.

16 van de 16 openstaande vacatures


Senior directievoerder baggeren - 220597

Je bent betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van baggerprojecten in de waterlopen. Met meer dan 10 jaar ervaring weet je waarover je het hebt en hoe de waterlopen kunnen blijven doorstromen.


Adviseur Wet natuurbescherming - 220596

Voor deze gemeente maak je een soortenmanagementplan, stuur je een ecologisch adviesbureau aan en geef je inhoudelijk advies voor de inbedding van de Wet natuurbescherming.


Projectleider civiele techniek - 220595

Je bent regisseur, adviseur en projectleider van civieltechnische projecten in de openbare ruimte bij een gemeente. De projecten variëren in disciplines, complexiteit, grootte en contractvormen.


Adviseur kwaliteit, arbeid en milieu (KAM) - 220582

Je werkt als adviseur kwaliteit, arbeid en milieu (KAM) aan het verbeteren en waarborgen van de beheersing van de arbeidsomstandigheden en de milieuzorg bij een waterschap in Gelderland.


Toezichthouder wegen - 220581

Je gaat toezicht houden op het wegenonderhoud bij een hoogheemraadschap in Zuid-Holland waarbij je het directe aanspreekpunt bent voor uitvoerende werken met de aannemers en burgers.


Omgevingsmanager gemeente - 220580

Je richt je met het integraal projectmanagementteam van deze gemeente op het in kaart brengen van omgevingspartijen en het coördineren van conditioneringen van gemeentelijke, binnenstedelijke projecten.


Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services