Programmamanager natuurinformatie


Programmamanager natuurinformatie - 230850

Je ontwikkelt een breder programma voor de verbetering van natuurinformatie en geeft leiding aan het team dat hier uitvoering aan geeft. Jouw focus ligt op de samenwerking binnen het team en met externe betrokken partijen.

Waar kom je terecht?
Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies van ons land en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving. Zij werken vanuit 4 units: Faunazaken en Advies Commissie Schade Grondwater, Natuurinformatie en Natuurbeheer, GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen en Stikstof en Natura 2000.

Als programmamanager ga je aan de slag voor de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer, dat zich richt op het ontwikkelen en monitoren van natuurinformatie. Dit doen zij door het opstellen van methoden, standaarden, afspraken over gegevensuitwisseling en informatieproducten. In 2023 is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken over de verbetering van natuurinformatie gestart met een verbeterprogramma voor de periode 2023-2024. Je stelt een programmaplan op en stuurt op voortgang, doelen en draagvlak. Ook zorg je voor verbinding, zowel binnen het programmateam als met externe betrokken partijen

Wat ga je doen?

 • Je stelt een strategisch programmaplan op dat invulling geeft aan de interbestuurlijke ambities en kan worden uitgevoerd in de periode 2024-2030. Je stelt hierin vast welke doelstellingen moeten worden gerealiseerd, inclusief de hiervoor benodigde financiering, mensen, middelen en planning.
 • Je bereidt dit plan op ambtelijk en interbestuurlijk niveau voor en stemt af met alle relevante betrokken partijen, waaronder de provincies en het rijk.
 • Je geeft leiding aan het programmateam met projectleiders, een omgevingsmanager, een managementondersteuner en enkele adviseurs en projectmedewerkers.
 • Je stuurt op voortgang, doelen en draagvlak bij betrokken partijen en rapporteert aan de interne opdrachtgever en aan bestuurlijke betrokken partijen.
 • Je geeft advies richting de stuurgroep waarbij je zorgt voor de kwaliteit van beslisdocumenten.
 • Je bent sparringpartner voor het team, je enthousiasmeert en ondersteunt, waarbij je aandacht hebt voor monitoring en evaluatie van processen, leren en bijsturen.
 • Je ontwikkelt en bewaakt afspraken voor en verantwoordt over de inzet van externe deskundigen van provincies en andere betrokken organisatie. Dit doe je ook voor de beschikbare middelen, waaronder subsidies.
 • Je zorgt voor een goede verbinding en afstemming met andere beleids- en uitvoeringsprogramma’s die te maken hebben met natuurinformatie.

Wat breng je mee?

Eisen

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau.
 • Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met:
  • programmamanagement in interbestuurlijke samenwerkingsprogramma’s op het grensvlak van beleid en uitvoering.
  • stakeholderprogramma’s.
  • coachend leiding geven in lijn- en/of programmamanagement.

Wensen

 • Je hebt ervaring in project-, programma- of lijnmanagement informatievoorziening:
  • bij publieke organisaties.
  • op het gebied van natuur en biodiversiteit.

Kenmerken
Parttime: 32 uur
Looptijd: 1 jaar, met een optie tot verlenging van 2 x 1 jaar.
Locatie: omgeving Utrecht
Gesprek: tussen 18 en 22 december

Solliciteer nu!
Spreekt deze opdracht je aan? Stuur dan je cv vóór woensdag 13 december aanstaande. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze consultant Guido Lamet of Axel Gelens, bel 078-654 90 60. Referentienummer 230850.

Waarom kiezen voor Van Dijk?
Wij werken aan de mooiste projecten in de ruimtelijke ordening en infrastructuur door heel Nederland. Dit doen we samen met de rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en andere (semi)overheden. Bij ons heb je een zeer grote kans dat je op het juiste project terechtkomt, want we luisteren naar wat jij wilt en waar de opdrachtgever echt naar op zoek is. Je ervaart onze kernwaarden Betrouwbaar: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen, Professioneel: we maken verwachtingen waar en Betrokken: we hebben aandacht voor je.

Deze vacature is verlopen

Bekijk hieronder actuele vacatures uit hetzelfde vakgebied.

Accountmanager waterschap

Je bent tijdelijk een van de accountmanagers van dit Zuid-Hollandse waterschap. Hierin speel je een sleutelrol in de ondersteuning en organisatie…

 • Werkweek: 34 uur
 • Contract: Parttime
 • Locatie: Zuid-Holland

Projectleider woonvisie

Je stuurt het opstellen van het onderzoeks- en schrijfproces aan van een woonvisie bij een Zuid-Hollandse gemeente. Je bent bekend met woonbeleid…

 • Werkweek: 16-24 uur
 • Contract: Parttime
 • Locatie: Zuid-Holland

Projectcoördinator verduurzaming

Je zorgt voor een soepele en efficiënte samenwerking tussen gemeenten, provincie, intermediair en eventuele opdrachtnemers rond woningverduurzaming…

 • Werkweek: 28 - 36 uur
 • Contract: Fulltime, Parttime
 • Locatie: UtrechtCopyright ©2019 - Van Dijk Employment Services