Kwartiermaker opgave energie


Kwartiermaker opgave energie - 220470

Voor de provincie Flevoland werk je als de rechterhand van de opgavemanager aan de opgave energie met als doel om zo snel mogelijk af te stappen van fossiele brandstoffen en alle energie die gebruikt wordt op een schone duurzame en hernieuwbare manier op te wekken.

Waar kom je terecht?
Voor de provincie Flevoland is onze inzet gevraagd voor een kwartiermaker voor de opgave energie. De provincie werkt aan grote maatschappelijke opgaven waaronder de energietransitie. De energietransitie is actueel en belangrijk vanwege het beperken van de klimaatverandering. Het doel is om zo snel mogelijk af te stappen van fossiele brandstoffen en alle energie die gebruikt wordt op een schone duurzame en hernieuwbare manier op te wekken, zodat er geen broeikasgassen worden uitgestoten.

De provincie Flevoland is bezig met nieuwe ontwikkelingen waaronder opgavegericht werken. Bij opgavegericht werken worden teams vanuit alle relevante disciplines en eenheden uit de hele organisatie ingezet op belangrijke opgaven. Bij opgavegericht werken vallen deze teams niet onder 1 afdeling en krijgt een team onder leiding van en opgavemanager mandaat over de afdelingen heen. De afdelingen leveren capaciteit voor de opgaven maar de opgavemanager is verantwoordelijk voor de inzet en advisering.

Als kwartiermaker voor de opgave energie werk je gedurende 8 maanden als de rechterhand van de opgavemanager. Je maakt onderdeel uit van het kwartiermakersteam met de medewerkers van de provincie.

Wat ga je doen?

 • Je bent de sparringpartner van de opgavemanager en je pakt hands-on zaken aan.
 • Je denkt en helpt mee bij het maken van inhoudelijke keuzes over de energietransitie.
 • Je denkt mee over organisatorische procesmatige vraagstukken die samenhangen met succesvolle implementatie van opgavegericht werken.
 • Je levert een bijdrage aan voorstellen om aan te haken op Rijksprogramma’s, inzet voor coalitieonderhandelingen en bouwstenen voor de omgevingsvisie.
 • Je zet je kennis in over verandermanagement, opgavegericht werken en programmasturing.
 • Je levert een bijdrage aan het plan van aanpak, de bestuursopdracht en het eerste jaarplan.
 • Je werkt een schema’s en een praatplaat uit.
 • Je zet een PowerPoint presentatie op.
 • Je organiseert en begeleidt werksessies.

Wat breng je mee?

Eisen

 • Je hebt minimaal een opleiding afgerond op wo-masterniveau in de richting van energietransitie en duurzame ontwikkeling.
 • Je bent aanwezig op maandag en donderdag.
 • Je bent in staat om de opdracht individueel uit te voeren.

Wensen

 • Je hebt kennis van en ervaring met het werken binnen een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt kennis van en ervaring met veranderopgaven over transitieprocessen en brede maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Je hebt ervaring binnen het domein energie(transitie).
 • Je hebt een netwerk binnen het domein energie(transitie).
 • Je hebt kennis van en ervaring met opgavegericht werken of vergelijkbare benaderingen.

Kenmerken
Parttime: 24 uur
Looptijd: vanaf maandag 17 oktober 2022, met een duur van 8 maanden, met optie tot verlenging (1x 4 maanden)
Locatie: Lelystad
Gesprek: woensdag 28 september 2022 van 9:00 tot 13:00 uur

Solliciteer nu!
Spreekt deze opdracht je aan? Stuur dan je cv vóór vrijdag 23 september 12.00 uur. Heb je nog vragen? Onze consultant Jop Verhulst kan je vraag vast beantwoorden, bel 078-654 90 60. Referentienummer 220470.

Deze vacature is verlopenCopyright ©2019 - Van Dijk Employment Services