Projectmanager woningbouw (24 uur)


Projectmanager woningbouw (24 uur) - 210365

Als projectmanager heeft u ervaring met ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en bent u verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het projectteam dat is belast met de woningbouw.

Wie?
Onze opdrachtgever, een landelijke overheidsorganisatie, is op zoek naar een projectmanager woningbouw. De overheidsorganisatie is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland met een omvang 81.000 hectare. De medewerkers zetten zich in voor het ontwikkelen en beheren van deze unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Op het moment houdt de overheidsorganisatie zich bezig met de ontwikkeling van een voormalig vliegveld van het Ministerie van Defensie naar een woningbouwlocatie. Deze ontwikkeling is vastgelegd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In de zomer vorig jaar is de overheidsorganisatie samen met de gemeente Katwijk een samenwerkingsovereenkomst aangegaan die de onderlinge samenwerking in de totstandkoming van de woonlocatie regelt. In de komende 1 tot 2 jaar zal de bouw van de eerste 300 tot 500 woningen starten. Naast de voorbereiding voor de woningbouw is de overheidsorganisatie de beheerder van het terrein en de gebouwen en houdt zich bezig met ontwikkelingen op het gebied van groen en recreatie voor de omliggende gebieden.

Als projectmanager bent u lid van het managementteam, legt u verantwoording af aan de projectdirecteur en werkt u samen met de projectmanager die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van in- en omliggende gebieden. U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het projectteam. Dit multidisciplinaire projectteam van circa 27 fte is belast met de woningbouw en de voorbereiding van besluitvorming over en de coördinatie van alle (voorbereidende) werkzaamheden die nodig zijn om binnen de gestelde ruimtelijke, kwalitatieve en financiële kaders en ambities tot stand te brengen. Daarnaast houdt u zich bezig met relevante (beleids)signalen bij de stakeholders in de omgeving van het project en de vertaling hiervan naar de eigen projectorganisatie.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U organiseert en stuurt het projectteam aan dat is belast met de woningbouw en zorgt dat dit aansluit bij de (samenwerkings)afspraken en op het besluitvormingsproces.
 • U borgt de continuïteit in kennis en ervaring die binnen het projectteam nodig is.
 • U richt zich op het voorbereiden van de ontwikkeling van de eerste deelplanlocaties door marktpartijen.
 • U geeft leiding en vorm aan het samenwerkingsproces dat op verschillende niveaus plaatsvindt, waaronder de samenwerking met de gemeente Katwijk.
 • U stuurt aan op de ontwikkeling van het imago, de branding en het omgevingsmanagement van de woonlocatie.
 • U bent verantwoordelijk voor het proces om te komen tot een doorontwikkeling van het bestaande stedenbouwkundig raamwerk en het opstellen van een stedenbouwkundig raamwerk voor het volgende deelgebied.
 • U begeleidt en faciliteert het proces dat moet leiden tot een vastgesteld bestemmingsplan.
 • U draagt zorg voor de voorbereiding tot en met de uitvoering van de hoofdinfrastructuur voor de eerste deelplanlocaties.
 • U coördineert het selectieproces van marktpartijen en het inkwartieren van en onderling afstemmen van activiteiten tussen en met andere ontwikkelaars, de gemeente en de overheidsorganisatie.
 • U bent verantwoordelijk voor het inrichten van het stedelijke raamwerk voor de vervolgfasen van de woonontwikkeling.
 • U legt verantwoording af in de voortgang, kosten en planning met betrekking tot het project.
 • U neemt deel aan diverse (meest ambtelijke) vooroverleggen.
 • U bent (mede)verantwoordelijk voor en betrokken bij de voorbereiding en advisering van besluiten die binnen de organisatie en betrokken ministeries aan de orde zijn.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een academisch werk- en denkniveau.
 • U heeft minimaal 10 jaar ervaring als projectmanager of vergelijkbaar in de initiatieffase van gelijksoortige grootschalige gebiedsontwikkelingsprojecten in een complexe ruimtelijke en bestuurlijke context, waarbij sprake is van meervoudige ruimtelijke opgaven zoals woningbouw, recreatie, natuur, water en infrastructuur.
 • U heeft kennis van en ervaring met technisch inhoudelijke aspecten van de ontwerp- en voorbereidingsfase van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten, waaronder ten minste civiele techniek, geotechniek, milieutechnische aspecten, archeologie, duurzaamheid.
 • U heeft minimaal 5 jaar ervaring met het realiseren van verkoop, vermarkten en de ontwikkeling van woon- en werkgebieden.
 • U heeft ervaring in het aansturen van multidisciplinaire projectteams en het opereren in interbestuurlijke projectorganisaties.
 • U heeft kennis van de werkwijze van marktpartijen voor dergelijke locaties.
 • U heeft kennis van en ervaring met ruimtelijke ordeningsprocessen.
 • U heeft kennis van en ervaring met de woningmarkt, grondexploitatie, planning en risicomanagement.
 • U heeft ervaring in de bouwfase van een woonontwikkeling.
 • U beschikt over een uitgebreid netwerk binnen de voor de gebiedsontwikkeling relevante onderdelen bij overheden: (semi-)publieke instanties, projectontwikkelaars en adviesbureaus.
 • U bent op donderdag 20 mei beschikbaar voor een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever.

Wensen

 • U heeft ervaring binnen overheidsorganisaties.
 • U heeft regionale kennis.
 • U heeft ervaring in het schakelen tussen belangen en partijen op regionaal bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau.

Waar?
Regio Leiden

Wanneer?
De functie is vanaf eind mei beschikbaar voor 24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind mei 2022, met een optie tot verlenging van maximaal 2 jaar.

Hoe?
Reageer vóór woensdag 12 mei 12.00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteer direct. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jop Verhulst, 078-654 90 60. Referentienummer 210365.

Deze vacature is vervuldCopyright ©2019 - Van Dijk Employment Services