Van Workum: "Ik deel graag mijn kennis en ervaringen met mensen."


Mensen-mens Jan van Workum voelt zich als een vis in het water als commercieel directeur bij Van Dijk Employment Services. Het geeft hem positieve energie om samen te werken met verschillende partijen, opdrachtgevers en medewerkers en het coachen en begeleiden van zijn team. “Ik kan me goed verplaatsen in een ander en vind het belangrijk om echt naar mensen te luisteren.”

“Ik houd echt van resultaat halen. Deze drive geeft mij energie tijdens mijn werkzaamheden als commercieel directeur.” Met een grote lach op zijn gezicht licht hij dit toe. “Het samen met mijn team oppakken van nieuwe trajecten, het zoeken naar de juiste mensen en de echte “match” met de opdrachtgever, een project invullen, dat is waar ik na al die jaren nog steeds de meeste energie van krijg.”

De start
Na in 1994 de hts Technische Bedrijfskunde te hebben afgerond, is Van Workum gestart bij Multec, destijds één van de grootste detacheringsbureaus voor hoger technisch opgeleiden, waar hij de opdrachten voor de civiele techniek en bouwkunde mocht oppakken. Een van zijn  opdrachtgevers destijds was het ACE ingenieurs- & adviesbureau voor civiele techniek en bouwkunde, waar hij na een aantal jaar de overstap naar heeft gemaakt. Destijds werkte Van Lonkhuizen, nu algemeen directeur van Van Dijk Employment Services, ook bij ACE. De 2 mannen hebben ruim 4 jaar samengewerkt voordat Van Workum een uitstapje maakte naar de ICT-wereld. Dit duurde echter niet lang omdat hij daar de klik toch niet voelde en keerde hij als relatiemanager terug in zijn vertrouwde wereldje bij civieltechnisch adviesbureau Waterpas.

Overstap naar Van Dijk Employment Services
Van Workum heeft echter altijd contact gehouden met Van Lonkhuizen, die in 2003 de overstap naar Van Dijk Employment Services al had gemaakt. Ook Van Workum heeft in 2006 uiteindelijk de overstap gemaakt, om zo samen met Van Lonkhuizen de nieuwe ingezette weg naar meer civieltechnische en bouwkundige opdrachten voort te zetten. In 2013 heeft Van Workum zich ingekocht binnen het bedrijf. Van Dijk Employment Services is in die jaren flink gegroeid, zowel met intern als met extern personeel. Door de praktijkkennis en -ervaring van beide directeuren weten ze in korte tijd een goede naamsbekendheid op te bouwen. Inhoudelijk en kwalitatief sterk, gecombineerd met een down-to-earth houding. Dat is wat onze medewerkers en opdrachtgevers zo aanspreekt. Open, eerlijk en oplossingsgericht, ook als er eens iets niet goed gaat. Daar staan we voor!

Grootste uitdaging
De grootste uitdaging zit voor Van Workum in het leidinggeven aan het interne team van Van Dijk. “Leidinggeven is niet mijn tweede natuur. Ik deel graag mijn kennis en ervaringen met mensen. Ik vind wel dat ze deze kennis zelf moeten halen, ik houd ze niet aan het handje vast.” Deze manier van leidinggeven zorgt ervoor dat er organisch een zelfsturend team ontstaat, iets waar Van Workum graag naar toe wil werken. “Ik wil ernaartoe dat we een team hebben dat zelfstandig de hele portefeuille van Van Dijk kan dragen en waar mijn kennis niet meer dagelijks nodig is. Het is een grote en leuke uitdaging om het team op deze manier aan te sturen en continue te ontwikkelen. Dit is een van de redenen dat Van Dijk Employment Services een interne opleiding is gestart. Enerzijds kunnen nieuwe collega’s de juiste kennis op doen, anderzijds blijven de consultants door het delen van de laatste kennis hierdoor meebewegen in de markt.

COVID-19 zorgt voor een extra grote uitdaging. “De markt is nu aan het veranderen door COVID-19, waardoor we heel erg bovenop de markt zitten. We kijken heel goed naar wat er gebeurt en spelen direct op eventuele veranderingen in.”

Trots
Ondanks de COVID-19-uitdaging en het continu ontwikkelen van de markt en het personeel, is Van Workum trots op wat ze hebben neergezet en hoe Van Dijk in de markt bekend staat. “Ons communicatieteam is momenteel hard bezig om onze naamsbekendheid nog verder te vergroten en onze identiteit naar buiten te brengen. De kwaliteit die onze medewerkers en opdrachtgevers ervaren en waar wij om bekend staan, is een van de belangrijkste speerpunten en tevens grootste uitdaging om te behouden. Door de interne opleiding en continu te sturen op kwaliteit proberen we dit zo goed mogelijk in de hand te houden. Zowel de opdrachtgevers als onze medewerkers moeten weten dat, zodra het logo van Van Dijk Employment Services erop staat, het gewoon goed is.”

Wilt u samen met Jan eens “sparren” over de mogelijkheden voor u als opdrachtgever of als medewerker van Van Dijk? Neem dan gerust contact met hem op voor een (virtuele) kop koffie!

Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services