Slagter: "Het geeft mij energie om in gesprek te gaan met mensen."


Maart 2021 is het zover: de grootse opening van de nieuwe haven in Zevenbergen. Maar voor die tijd heeft omgevingsmanager Remmert Slagter nog een aantal grote uitdagingen voor de boeg.

Hechte gemeenschap
Zevenbergen is een hechte gemeenschap. Dat zie je terug in de betrokkenheid rondom het project, waarbij de Zevenbergse haven wordt heropend. Vijftig jaar na de demping van de oude haven kan het water van de Roode Vaart weer stromen: belangrijk voor heel West-Brabant.

Om de bewoners te betrekken bij het project, houdt de gemeente Moerdijk, naast de diverse bewonersavonden, een rondleiding door de droge haven op 26 september 2020. Hier zitten nog een aantal haken en ogen aan, onder andere door COVID-19. De gemeente verwachtte maximaal 1500 mensen een rondleiding te geven, maar de aanmeldingen staan in augustus op 2000. Om dit op een veilige manier te organiseren, wordt veel met andere partijen gesproken, onder wie de burgemeester. Er is een grote kans dat door COVID-19 en de hoeveelheid aanmeldingen de rondleiding niet kan doorgaan. Aan omgevingsmanager Slagter de taak om een plan B te bedenken om zo de bewoners toch nog bij het project te betrekken.

Verandering
Wanneer Slagter terugkijkt op zijn loopbaan tot nu toe, zijn daarin twee ontwikkellijnen te zien. De eerste lijn is vanuit techniek de ontwikkeling naar een meer duurzame wereld. En de tweede ontwikkeling is de afstemming met de menselijke en maatschappelijk maat.

Na het afronden van zijn opleiding aan de hogere Zeevaartschool en een aantal post-hts opleidingen, is hij gestart bij een groot staalbedrijf om daar milieuvergunningen te verkrijgen om schoon staal te produceren. Na 7 jaar is hij doorgegroeid naar de rol van secretaris van verschillende platforms over afvalverwerkingstechnieken en bedrijfsvoering van afvalverwerking. Ondanks dat hij bezig was met een bijdrage leveren aan een betere wereld, miste hij tóch het water.

Door op zoek te gaan naar een watergerelateerde en uitdagende functie, kwam Slagter terecht bij de provincie Noord-Holland als beleidsmedewerker vaarwegen. Na hier een belangrijke bijdrage te hebben geleverd in het efficiënt inrichten van de vergunningaanvraagprocessen, koos hij ervoor om tijdens de crisis van 2008 van koers te veranderen. Er volgde een verhuizing van Velsen (Noord-Holland) naar Loon op Zand (Noord-Brabant) om aan de slag te gaan als omgevingsmanager bij de gemeente Tilburg. Ook hier was Slagter betrokken bij water en vaarwegen als havenmanager Piushaven en met de opdrachtgever van de verbreding van het Wilhelminakanaal. Slagter voert daarnaast ook een droge vorm van omgevingsmanagement uit: de omgevingsdialoog met de aanstaande ‘buren’ van de geplande grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten.

Aan de slag als zelfstandig ondernemer
De uitdagingen bij de gemeente Tilburg heeft hij 12 jaar lang met energie en passie uitgevoerd. Slagter werd echter onrustig en vond het tijd voor verandering: hij ging starten als zzp’er. In januari 2019 kwam hij in aanraking met Van Dijk Employment Services en al snel volgden de eerste gesprekken. Een specifieke opdracht bleef nog even uit, totdat de functie van omgevingsmanager voor de Roode Vaart bij de gemeente Moerdijk begin 2020 voorbij kwam. Die klus is Slagter op het lijf geschreven. “Je moet in de rol van omgevingsmanager betrouwbaar zijn, zeggen wat je doet en nee kunnen zeggen”, licht hij toe. “Je kunt nooit iedereen tevreden houden. Sparren met de bewoners over dingen die zij vervelend vinden of beter willen, dat is waar ik energie van krijg. Of juist om de drijfveren van mensen te ontdekken, om zo echt aan een relatie te werken.”

Omgevingsmanagement
Het vak omgevingsmanagement is echt in opkomst in deze tijd en speelt een cruciale rol, vooral bij de (buiten)projecten van overheidsorganisaties. Contacten leggen met bewoners en ondernemers is een van de belangrijkste vaardigheden van de omgevingsmanager. De mening respecteren van de ander zonder jezelf hierin te verliezen, is de basishouding waarmee je ver komt.

Natuurlijk is de context waarin je werkt (het project) bepalend. Slagter is erg geïnteresseerd in wat mensen beweegt én in ontwikkelingen in een ‘natte omgeving’, zoals het graven van een haven of de bouw van een sluis in Tilburg. Deze interesse wordt gevoed door zijn werk als omgevingsmanager, waarbij hij onderzoekend te werk gaat, veel luistert en doorvraagt om zo het respect van bewoners en andere betrokkenen te verdienen. “Omgevingsmanager is wel de rol waarin ik actief wil blijven. Het geeft mij energie om in gesprek te gaan met mensen. Ik vind het zó leuk, dit wil ik wel echt doorzetten.”

Lees meer over het project van Remmert.

Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services