Projectmanager Leon van Rijthoven: “Eigenlijk wilde ik boswachter worden.”


In de zomer van 2021 moet de inrichting van het Weidevogelkerngebied Meerpolder plaatsvinden. Een flinke, maar leuke uitdaging voor de recentelijk gestarte projectmanager Van Rijthoven bij de provincie Zuid-Holland.

Biodiversiteit, waterberging en recreatie
Van Rijthoven werkt als projectmanager voor het project Weidevogelkerngebied Meerpolder in Zoetermeer. Het doel van het project is het optimaliseren van het broedgebied voor weidevogels. Daarnaast draagt het plan bij aan het verhogen van de biodiversiteit en speelt het project in op waterberging, omdat de boeren in de polder vaak wateroverlast ervaren. Ook recreatie maakt onderdeel uit van de plannen voor dit gebied.

“Bij de Zoetermeerse Meerpolder zie je dat er verschillende overheidspartijen en boeren samenwerken om iets voor elkaar te krijgen. Er liggen kansen voor iedereen, maar die zijn alleen te bereiken door samen te werken.”

De herinrichting van de Meerpolder is voortgekomen uit de ondertekening van de Green Blue Deal in 2018 door de provincie Zuid-Holland, de gemeente Zoetermeer, de gemeente Leidschendam-Voorburg en het hoogheemraadschap van Rijnland. In deze Green Blue Deal staat de intentie voor de herinrichting van de Meerpolder.

Intrinsieke motivatie
Naast dat het thema van biodiversiteit erg actueel en belangrijk is, vindt Van Rijthoven het ook oprecht leuk om met dit thema bezig te zijn. Hij heeft dan ook een intrinsieke motivatie om met het project aan de slag te gaan. Van Rijthoven wilde als kind al boswachter worden, maar helaas waren er op dat moment meer boswachters dan bossen. Daarom ging Van Rijthoven de cultuurtechniek in met een opleiding op de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein, die in die tijd nog de Bosbouw- en Cultuurtechnische School heette.

Na het afronden van deze technische opleiding, gericht op bodem, water en waterbeheersing, is hij eerst aan de slag gegaan met bodemsanering. Vervolgens zette hij cultuurtechniek in met adviezen over de ontwikkeling van sportparken en velden. Van Rijthoven merkte hierbij dat hij vooral het proces en het begeleiden ervan erg leuk vond om te doen. “Het ging dan eigenlijk niet meer zozeer om de techniek, maar om het hele proces daaromheen om samen tot een ontwerp en realisatie te komen.” Van Rijthoven wilde daar verder in gaan en ging toen aan de slag met gebiedsontwikkelingen in het landelijk gebied (onder andere ruilverkavelingen, natuurontwikkelingsprojecten, waterbergingen en dijkversterkingen).

Van sportvelden naar weidevogels
Toen Van Rijthoven de stap zette naar projecten in het landelijk gebied, bleven eerdere klanten hem nog wel benaderen voor het werk op de sportparken en velden. “Dit was het moment dat ik dacht hier moet ik een eigen bedrijf in beginnen.” Door deze vragen vanuit de markt was Van Rijthoven gestart met het idee om verder te gaan in de sportveldenbusiness. Maar al vrij snel kreeg hij ook grote opdrachten bij waterschappen en andere overheden om projecten in het buitengebied te begeleiden. “Eigenlijk besefte ik toen pas dat het leiden van projecten echt een vak is en dat klanten vooral daar behoefte aan hebben.” Vanaf dat moment werkt hij vaak in de rol van projectleider, projectmanager of omgevingsmanager in multidisciplinaire projecten op het snijvlak van grond, water en groen.

Van Dijk Employment Services
Toen Van Rijthoven merkte dat hij wat meer ruimte kreeg voor nieuwe opdrachten, kwam hij afgelopen zomer in contact met Van Dijk. Dit was niet voor het eerst, hij heeft namelijk Van Dijk ook al eerder meegemaakt vanuit de opdrachtgeverskant. Van Rijthoven heeft een lange tijd opdrachten gedaan bij een waterschap in de rol van projectmanager en had daar wel eens medewerkers nodig voor zijn team. Het zakendoen met Van Dijk beviel toen al goed. In de tijd dat hij zelf op zoek was naar een nieuwe opdracht hield Van Dijk contact en kwam vrij snel het project Weidevogelkerngebied Meerpolder naar voren.

Iedereen tevreden
Ondanks dat Van Rijthoven vrijwel altijd thuiswerkt, heeft hij wel echt het gevoel dat hij contact heeft met de mensen van het team. Zijn collega’s hebben hem meteen goed opgenomen en iedereen wil hem graag helpen om snel uit de startblokken te komen. Hij ervaart zowel het projectteam als de overige medewerkers als een leuke club collega’s die allen erg gedreven zijn om er iets moois van te maken. Dit werkt voor hem ook erg fijn, vooral nu er knopen doorgehakt moeten worden om het project volgend jaar te kunnen realiseren. Een planning die erg krap is en dus een grote uitdaging om dit voor elkaar te krijgen.

Op het moment is Van Rijthoven met zijn projectteam druk bezig om het ontwerp af te ronden. Daarbij staan ook nog op de planning: het afronden van de kavelruil, het aansturen van het bureau dat het ontwerp gaat maken, het maken van een werkomschrijving voor de aannemer, het aanbesteden en het regelen van vergunningen. Ook wil hij nog bedenken hoe alle belanghebbenden hun mening kunnen geven over het ontwerp. Er wordt waarschijnlijk nog een informatieavond of online meeting ingepland.

Van Rijthovens hoogste doel in projecten is om iedereen tevreden te krijgen. Niet alleen de opdrachtgever, maar ook de stakeholders zoals de boeren, de natuurverenigingen en de inwoners moeten tevreden zijn. Dat is natuurlijk een hele uitdaging en ook niet altijd haalbaar, maar als over een jaar alle partijen tevreden zijn en voordeel hebben bij het behaalde resultaat, dan is voor hem het project echt een succes.

Lees hier meer over het project Weidevogelkerngebied Meerpolder.

Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services