Projectmanager Feddo Bovelander werkt aan hybride werken bij het Hoogheemraadschap van Rijnland


Als projectmanager werkt Feddo Bovelander bij het Hoogheemraadschap van Rijnland aan het herhuisvesten van de organisatie om hybride te kunnen werken.

Van bos naar vastgoed
Thuis werkt Feddo graag in de tuin en ook zijn liefde voor de natuur heeft hij in zijn hobby’s verwerkt, waarbij hij zich onder andere graag bezighoudt met orchideeën en bonsais. Dit past bij wat hij vroeger eigenlijk wilde worden: boswachter. Ook architect vond hij vroeger interessant, maar dit bleek toch niet helemaal iets voor hem te zijn. “Maar dan word je ouder en op een gegeven moment ben ik na mijn mbo-opleiding Economisch Juridisch gaan werken, omdat ik het eigenlijk toen nog niet zo goed wist.” Feddo is bij een ingenieursbureau doorgegroeid naar de afdeling Vastgoedmanagement, waar hij merkte dat hij facilitair, vastgoed, vastgoedbeheer, projectmanagement en IT erg interessant vindt. Later, voor een andere functie binnen het bedrijf, heeft hij zijn facilitair hbo-diploma behaald.

Toen Feddo in 2004 bij een particuliere beleggersclub kon gaan werken, is hij als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan, waarbij hij zich bezighield met vastgoedmanagement. “Niet per se omdat ik zelfstandig ondernemer wilde worden, maar omdat ik dacht: dit is gaaf!” Feddo ziet zichzelf dan ook niet als zelfstandig ondernemer, maar als een vakexpert. Sinds dat moment werkt Feddo als zelfstandig vakexpert vastgoedmanagement, waaronder huisvestingsmanagement, verandermanagement en projectmanagement.

Net een échte collega
Via zijn netwerk is Feddo enige tijd geleden in contact gekomen met Van Dijk Employment Services. Ondanks dat dit contact in eerste instantie niet uitliep op een opdracht, ervaarde hij het contact als leuk, fijn en open, waarbij er echt werd meegedacht. “Eigenlijk was ik niet eens teleurgesteld dat de job toen niet doorging, maar meer dat ik niet met Van Dijk kon samenwerken.” Feddo was dan ook erg blij toen hij via Guido Lamet en Jan van Workum op een project van Van Dijk bij het Hoogheemraadschap van Rijnland aan de slag kon. “Het voelt echt als een samenwerkingsverband. Ik voel mij ook zeker gewaardeerd, bijna als een échte collega.”

Herhuisvestingsvisie
“Ik vind het leuk om net even wat verder te kijken of te handelen dan alleen maar wanden en mensen verplaatsen en een camera ophangen.” De laatste jaren merkt Feddo dat je als projectmanager voor een huisvestingsproject in veel gevallen niet meer alleen simpelweg bezig bent met het veranderen van fysieke pandonderdelen, maar dat er meer in zit. “Daardoor wordt er steeds meer van mijn organisatorische skills verwacht en dat ik meedenk op HR-gebied.” Bij zijn huidige opdracht sprak het hem dan ook gelijk aan dat hij een herhuisvestingsvisie mag schrijven om hybride te gaan werken. “Dat is nu natuurlijk helemaal hot en happening.”

Inmiddels heeft Feddo een projectorganisatie met een kernteam en een expertiseteam opgezet. Met een geformeerde klankbordgroep worden de wensen vanuit de organisatie opgenomen en vertaald in het visiedocument. Daarnaast is er een stuurgroep die besluiten neemt op basis van wat het projectteam voorstelt. Samen met zijn team is Feddo nu bezig met de voorbereiding op de besluitvorming en daarna hopelijk de uitvoering. “Nu zijn we bezig met de planning en het budget en maken wij ons gereed voor het aanvragen van krediet, zoals zij dat noemen. Dat is een heel bestuurlijk proces, waarin je ook besluitstukken moet schrijven.” Deze stukken gaan door de hele organisatie om uiteindelijk tot het hoogste orgaan te komen die dan besluiten neemt. Dat gebeurt in november. Ook is Feddo in de voorfase veel bezig met lobbyen, waar hij veel van leert.

Feddo ziet veel dingen in de organisatie die al goed zijn, maar hij ziet ook punten om te verbeteren of efficiënter te maken. Die uitdaging samen met de mix van mensen binnen het Hoogheemraadschap vindt hij het leukst. “Het is best divers, van traditionelere mensen tot mensen die al een beetje gewend zijn aan het anders werken en de technologie ook omarmen.” Feddo’s interesse in de ander is altijd groot en dat is ook nodig vindt hij om tot een beter resultaat te komen.

Hybride werken
Vanwege de lange duur van corona besloot het Hoogheemraadschap hier wat mee te doen. Toen is de opdracht uitgezet. “Het heeft ons denk ik allemaal wel geleerd dat we ook niet helemaal meer teruggaan naar hoe het voor corona was. Het is iets dat voor de langere termijn houdbaar moet zijn.” Feddo hoopt dan ook dat organisaties niet alleen maar denken dat ze vanwege corona iets moeten doen, maar dat ze een toekomstvisie zien die voor de langere termijn beter is. “Het is door corona allemaal versneld gegaan, maar het heeft voor veel bedrijven wel een blijvende impact op hun manier van werken. Organisaties zien dat het eigenlijk op deze nieuwe manier ook heel goed kan.” Bij deze nieuwe manier van werken ziet Feddo het positieve in voor ons allen, namelijk een stukje vrijheid en het vertrouwen vanuit de organisatie naar de medewerker. “Dat doet wat met de mens persoonlijk, maar ook met de onderlinge verhouding met de leidinggevende.”

Uitdagingen
De coronamaatregelen hebben veel impact op het uitvoeren van Feddo’s werkzaamheden, omdat het Hoogheemraadschap als overheidsinstelling strikt de richtlijnen van de overheid volgt. Tijd is een belangrijke uitdaging, omdat er snel ingespeeld moet worden op wat er tijdens de persconferenties wordt gezegd. Omdat het Hoogheemraadschap strikt is met het uitgeven van geld, is dit ook een uitdaging. “Ze zijn streng naar mij wat betreft de kosten en hoe ze dat kunnen verklaren en verantwoorden, ook binnen de visie van duurzaamheid en meer.” Iets wat Feddo juist heel netjes van ze vindt.

“Er werken veel mensen bij het Hoogheemraadschap van Rijnland die er al bijna 40 jaar werken en dat is echt bijzonder.” De cultuuromslag binnen de vrij traditionele organisatie, waarbij er uiteindelijk anders gewerkt moet worden, is dan ook een uitdaging voor Feddo. Hij vindt het belangrijk om daarin mensen goed mee te nemen en ervoor te zorgen dat het ook blijft functioneren. “Ik vind dat je veel oog en begrip moet hebben voor de mens, niet te makkelijk moet denken en dat je het heel zorgvuldig moet doen. Het is heel knap van de meeste mensen dat ze überhaupt kunnen dealen met alle nieuwe technieken, het nieuwe werken en alle nieuwe regels.”

Als de nieuwe manier van werken goed uitpakt bij de grootste groep binnen de organisatie, dan is dat een succes voor Feddo. “De mensen kunnen natuurlijk niet allemaal tevreden zijn, maar je kan de mensen die er niet zo blij mee zijn wel wat hebben uitgelegd. Je mag natuurlijk van mening verschillen, maar ik wil wel dat ze allemaal weten wat het idee erachter is en wat we doen.”

Toekomst
Feddo vindt het leuk om écht ergens aan te kunnen bijdragen. Een verandering van de organisatie in plaats van alleen een verandering van de werkplek is hier een voorbeeld van. Voor in de toekomst zou Feddo het dan ook leuk vinden om meerdere organisaties te helpen bij vergelijkbare trajecten in dezelfde rol. Voor nu heeft hij het erg naar zijn zin en hoopt hij een goed resultaat te kunnen achterlaten. “Ik vind het onwijs gaaf dat ik heel veel vertrouwen krijg, dat kom ik niet vaak tegen.” Zo mag hij ook advies geven over onderwerpen die niet per se op het project betrekking hebben. “Dat geeft mij het gevoel dat ik erbij betrokken ben en dat ze mij geaccepteerd hebben.”

Copyright ©2024 - Van Dijk Employment Services