Waterschap Vallei en Veluwe


  • Realisatie extractie-installatie Kaumera Neredagel

Grondstoffen worden schaars, dus moeten we circulair gaan denken en verspilling minimaliseren. Daarom werken de waterschappen aan het omvormen van afvalwaterzuiveringen tot ‘fabrieken’ waar schoon water, schone energie en waardevolle grondstoffen geproduceerd worden, zoals kaumera. De waterschappen werken samen aan het winnen en vermarkten van deze biogrondstof. Op deze manier werken ze, in samenwerking met de wetenschap en het bedrijfsleven, aan de waterzuivering en grondstoffen voor de toekomst. Waterschap Vallei en Veluwe bouwt hiervoor een fabriek in Epe die medio 2020 in bedrijf wordt gesteld. Namens Van Dijk Employment Services werkt een technisch manager mee aan de realisatie.

Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services