Zuidasdok, gemeente Amsterdam


De gemeente Amsterdam is samen met Rijkswaterstaat en ProRail bezig met de realisatie van de Zuidasdok voor een betere bereikbaarheid van de Zuidas en de noordelijke Randstad.

 

Van Dijk werkt aan het project Zuidasdok van de gemeente Amsterdam.

 

Project Zuidasdok
Het project Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Het project Zuidasdok zorgt voor een betere bereikbaarheid van de Zuidas en de noordelijke Randstad. Hierbij gaat de A10 Zuid van 4 naar 6 rijstroken en verdwijnt in het hart van de Zuidas onder de grond. De A10 Zuid krijgt een verbreding tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, waarbij een scheiding ontstaat tussen het doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer.

Met de vernieuwing van station Amsterdam-Zuid komen verschillende vormen van het (openbaar)vervoer daar straks samen. Het stationsgebied krijgt een nieuwe, groene inrichting en groeit uit tot een compacte en hoogwaardig openbaarvervoerterminal. De komende maanden gaan de damwanden en de funderingspalen de grond in. Dit om te kunnen bouwen aan een tweede reizigerstunnel en aan de vernieuwing van de huidige Minervapassage.

Uitstel
De geraamde kosten van circa € 2 miljard zijn niet genoeg om dit complexe project geheel uit te kunnen voeren. Daarom voert de aannemerscombinatie alleen het stationsgedeelte uit. De rest van het project verloopt via een nieuwe aanbesteding in deelprojecten. Dit houdt in dat de oplevering in 2028 naar verwachting vertraging oploopt.

Het Rijk, de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de NS en de Europese Commissie financieren het project.

Van Dijk Employment Services
Binnen dit project is Van Dijk Employment Services als adviesbureau verantwoordelijk voor het informatie- en documentbeheer van de projecten. Daarnaast ligt ook het borgen van de (bouw)veiligheid en gezondheid op en rondom de bouwplaats bij Van Dijk Employment Services. 

Meer weten?
Heb je nog vragen of ben je zelf geïnteresseerd in projecten? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met een van de consultants op 078-654 90 60.

Andere projecten:

Copyright ©2024 - Van Dijk Employment Services