Waterschap Rivierenland


Projecten bij het waterschap Rivierenland

 

  • Dijkversterkingsproject Wolferen Sprok

Dijken houden het water tegen zodat mensen erachter veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Daarom moeten ze sterk zijn en blijven. Nu en straks. Delen van de Waaldijk tussen Wolferen en Sprok moeten worden aangepakt zodat deze voor de toekomst voldoende veilig zijn. Het gehele dijktraject is ongeveer 15 kilometer lang, hiervan valt 12,8 kilometer binnen het dijkversterkingsproject. Namens Van Dijk Employment Services werken een omgevingsmanager en een risicomanager mee aan het project.

  • Dijkversterkingsproject Kinderdijk-Schoonhovenseveer

Tijdens de veiligheidstoetsing in 2007 bleek dat de dijk op de zuidelijke oever van de Lek tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer op een groot gedeelte niet voldeed aan de veiligheidsnormen. Het risico bestond dat de dijk bij extreem hoogwater kon falen en dus niet meer veilig zou zijn. Van de totale 17,5 kilometer bleek uiteindelijk 10 kilometer te moeten worden versterkt. Na de zomer van 2018 kon de mijlpaal ‘dijkveilig’ worden gevierd. Het programma maakte deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Namens Van Dijk Employment Services werkte een manager projectbeheersing mee aan het project.

  • Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POVM)

Binnen de POVM onderzoeken en beproeven marktpartijen, kennisinstituten en overheden oplossingen voor het faalmechanisme macrostabiliteit. Hierbij kunt u denken aan nieuwe rekenmethodes en technieken, zoals dijkvernageling en vacuümconsolidatie. Methodes worden waar mogelijk direct ingezet als pilot binnen zogenaamde referentieprojecten die bij de POVM zijn aangehaakt. Waterschap Rivierenland is de trekker van de POVM. Van Dijk Employment Services leverde binnen de POVM een bijdrage aan de communicatie.

Lees hier meer over het dijkversterkingsproject Wolferen Sprok.

Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services