VERSTERKINGSOPGAVE TUNNELBEHEERORGANISATIE, GEMEENTE AMSTERDAM


Per dag rijden 135.000 voertuigen door de Amsterdamse tunnels.

 

Van Dijk werkt aan de versterkingsopgave tunnelbeheerorganisatie van de gemeente Amsterdam.

 

Met zoveel voertuigen is het begrijpelijk dat deze tunnels noodzakelijk zijn voor de bereikbaarheid van Amsterdam. Om ervoor te zorgen dat de tunnels veilig en beschikbaar blijven en voldoen aan alles eisen, zijn beheer en onderhoud belangrijk. Zo krijgt elke tunnel maandelijks of om de maand een onderhoudsbeurt. Dit kan alleen als er geen verkeer is. Het gaat nu om de:

 • Arenatunnel (doorstart wordt verwacht)
 • IJtunnel
 • Michiel de Ruijtertunnel
 • Piet Heintunnel
 • Spaarndammertunnel

Toekomstbestendig
De tunnelbeheerorganisatie wil van de gemeente Amsterdam toekomstbestendige tunnels ontwikkelen die (beter) voldoen aan nieuwe eisen en waar nog minder tunnelsluiting voor onderhoud nodig is. Enkele activiteiten zijn het:

 • verbeteren van de brandwerendheid van beton;
 • vervangen van camera’s;
 • aanpassingen aan de besturing van installaties;
 • renovatie van de betonnen constructie;
 • vervangen van installaties en systemen;
 • vernieuwen van het ventilatie- en blussysteem.

Om dit blijvend te kunnen realiseren, is een sterke en stevige tunnelbeheerorganisatie nodig. En daarom is het programma Versterkingsopgave tunnelbeheerorganisatie gestart.

Versterkingsopgave tunnelbeheerorganisatie
Met de versterkingspgave wil de tunnerbeheerorganisatie een professionele assetmanagementorganisatie zijn, met een optimale balans tussen prestaties, kosten en risico’s. Dit alles op basis van actuele, betrouwbare en ontsluitbare informatie.

Om dit te bereiken wil de tunnelbeheerorganisatie onder andere:

 • een gedefinieerd niveau realiseren, waarin processen zijn geïntegreerd in de organisatie. Alle processen zijn vastgelegd, gedocumenteerd, gestandaardiseerd en met elkaar geïntegreerd (niveau van het Capability Maturity Model). Ook zijn deze beschreven in normen, procedures, tools en methoden.
 • kansrijke samenwerkingsverbanden verkennen met andere tunnelbeheerders in het land. Hierna kunnen deze verder uitgebreid worden om zo de samenwerking te optimaliseren.

Tunnelveiligheid
Bij tunnelveiligheid gaat het om de veiligheid voor de gebruikers, maar ook om arbeidsveiligheid en cybersecurity. Het Europese Parlement heeft strengere veiligheidseisen opgenomen in de Europese tunnelrichtlijn. Zo moeten alle Nederlandse wegtunnels langer dan 250 meter sinds 2019 voldoen aan de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) en de regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels.

Voor cybersecurity gaat het vooral om digitale informatiebeveiliging. Denk hierbij aan het voorkomen van ongeautoriseerd personeel in de systemen, bewustwording bij het personeel en hoe te reageren op een cyberaanval.

Van Dijk Employment Services
Trekker veiligheid en cybersecurity Martin Madern werkt via Van Dijk bij de tunnelbeheerorganisatie van de gemeente Amsterdam. Eerder was hij de regievoerder op het project AWA. Nu is het zijn taak als trekker veiligheid en cybersecurity om door te pakken op de versterking van de organisatie. Denk aan het professionaliseren en digitaliseren van de tunnelveiligheid met een opleidingsprogramma en het toepassen van e-learning. 

Lees hier het interview met Martin over de versterkingsopgave.

Meer weten?
Heb je nog vragen of ben je zelf geïnteresseerd in projecten? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met een van de consultants op 078-654 90 60.

Van Dijk werkt ook aan het project Zuidasdok van de gemeente Amsterdam.

Copyright ©2024 - Van Dijk Employment Services