RAAMOVEREENKOMST HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND EN KRIMPENERWAARD


Van Dijk heeft voor de 5e keer de aanbesteding gegund gekregen.

Sinds 2007 heeft Van Dijk Employment Services een raamovereenkomst met het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard (HHSK). Met het afsluiten van de raamovereenkomst is Van Dijk preferred supplier van het hoogheemraadschap voor technisch en ondersteunend personeel, specifiek voor de rollen in integraal projectmanagement (IPM). Wij leveren een bijdrage aan de realisatie van projecten bij het hoogheemraadschap met de inzet van onze professionals op de verschillende IPM-rollen.

HHSK in het kort
Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard is 1 van de 21 waterschappen in Nederland en zorgt voor droge voeten en schoon water. Het werkgebied strekt zich uit tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer. In dit gebied zorgt HHSK voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoals sloten, singels en plassen en veilige dijken (KIJK). Daarnaast beheert het hoogheemraadschap een aantal wegen in de Krimpenerwaard (bijvoorbeeld via het programma Wegen en Wegbruggen).

Programma Wegen en Wegbruggen
Het hoogheemraadschap is onder andere verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van circa 170 kilometer aan wegen, 35 kilometer aan fietspaden en 180 wegbruggen buiten de bebouwde kom. Ze zorgen ervoor dat de wegen en wegbruggen begaanbaar en veilig zijn. Om de mobiliteit en verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te waarborgen, voert het hoogheemraadschap inspecties en onderhoud uit. Namens Van Dijk Employment Services werk(t)en aan het programma mee met een:

 • projectmanager voorbereiding
 • technisch manager
 • projectleider
 • directievoerder
 • contractmanager

Dijkversterkingsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)
De dijken moeten hoge waterstanden kunnen keren om de kans op overlast door overstromingen te verkleinen. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Tegelijkertijd daalt de bodem. Dijken worden daarom periodiek getoetst om te beoordelen of ze nog stevig genoeg zijn. De IJsseldijken aan de zijde van de Krimpenerwaard voldoen niet aan de wettelijke norm. Daarom wil het hoogheemraadschap ongeveer 10 kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel verbeteren, zodat de kans op wateroverlast zo klein mogelijk is en mensen in het gebied veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Aan dit project werk(t)en namens Van Dijk Employment Services mee een:

 • kostendeskundige
 • contractmanager
 • omgevingsmanager
 • manager projectbeheersing
 • assistent-projectmanager
 • adviseur kabels en leidingen
 • specialist waterkeringen
 • technisch manager
 • senior adviseur contractmanagement
 • projectleider kabels en leidingen
 • medior adviseur projectbeheersing
 • specialist waterkeringen

Meer weten?
Heb je nog vragen of ben je zelf geïnteresseerd in projecten? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met een van de consultants op 078-654 90 60.

Lees hier meer over het dijkversterkingsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK).

Copyright ©2024 - Van Dijk Employment Services