Waterschap Brabantse Delta


Van Dijk levert de komende jaren een bijdrage aan de realisatie van projecten bij het waterschap Brabantse Delta met integraal projectmanagement (IPM).

 

In 2022 hebben wij de Europese aanbestedingsprocedure van het waterschap Brabantse Delta gewonnen (met de economisch meest voordelige aanbieding, EMVI). Met het afsluiten van de raamovereenkomst zijn we nu preferred supplier. De komende jaren leveren wij een bijdrage aan de realisatie van projecten bij het waterschap met de inzet van onze professionals op de verschillende IPM- en adviseursrollen. Ook binnen de vakgebieden veiligheid, toezicht en directievoering leveren wij onze bijdrage bij de uitvoering van de projecten.

Brabantse Delta in het kort
Het waterschap Brabantse Delta werkt aan schoon en voldoende water in West- en Midden-Brabant en beschermt zo’n 800.000 inwoners tegen overstromingen. Om aan deze taken te kunnen voldoen voert het waterschap projecten uit op het gebied van waterveiligheid (dijken, dammen, sluizen), watersystemen (natuurontwikkeling, ecologische verbindingszones, gemalen) of afvalwaterketen (RWZI's, persstation, persleidingen). Het centrale kantoor staat in Breda op het landgoed Bouvigne.

Van Dijk Werkt
Het waterschap vraagt onze inzet bij tijdelijk kennis- of capaciteitstekort met het invullen van expertise en menskracht. Met deze raamovereenkomst kunnen we hierdoor allebei snel handelen. Hoewel deze raamovereenkomst vooral gebruikt zal worden in het proces Bouwen, kan het hele waterschap gebruikmaken van de raamovereenkomst.

Naast het waterschap Brabantse Delta heeft Van Dijk ook een raamovereenkomst met het hoogheemraadschap van Rijnland en het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. Daarnaast hebben wij medewerkers bij het waterschap Rivierenland, Rijn en IJssel, Drents Overijsselse Delta, Hollandse Delta, Vechtstromen en het hoogheemraadschap van Delfland

Projecten van het waterschap
Onze medewerkers leveren binnen de IPM-teams een bijdrage bij de voorbereiding of uitvoering van de volgende type projecten:

 • waterveiligheid:
  • dijken,
  • dammen,
  • sluizen,
 • watersystemen:
  • natuurontwikkeling,
  • ecologische verbindingszones,
  • gemalen,
 • afvalwaterketen:
  • rioolwaterzuiveringsinstallaties,
  • persstation,
  • persleidingen.

En nu?
De eerste 2 Van Dijkers zijn inmiddels gestart bij het waterschap als toezichthouder en als contractmanager bouwprojecten op verschillende projecten, zoals een aanbesteding van ingenieursdiensten voor baggeren, renovaties van rioolgemalen en vervanging van persleidingen.

Ook iets voor jou?
Volg onze hashtag #vandijkwerkt op LinkedIn om niets te missen, neem contact op met Jop Verhulst of stuur je cv alvast naar info@vandijkwerkt.nl.

 

Copyright ©2024 - Van Dijk Employment Services