PROJECTMANAGEMENT, WATERNET


Drinkwater, oppervlaktewater, grondwater, regenwater, rioolwater, zwemwater en veilig water.

 

Van Dijk werkt aan projectmanagement bij Waternet.

 

Waternet
Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop: van het zuiveren van afvalwater, het maken van drinkwater en het schoon en op peil houden van het oppervlaktewater. Waternet werkt namens de gemeente Amsterdam en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Met bijna 2.000 medewerkers levert Waternet drinkwater in Amsterdam en omgeving aan ongeveer 1,4 miljoen mensen.

En in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt het aan sterke en veilige dijken, schoon water in rivieren, plassen en meren. En precies genoeg water in de polders.

Projecten
De projecten van Waternet spelen zich af rond de bouw en renovatie van waterzuiveringsinstallaties, drinkwaterproductielocaties, gemalen, pompstations, dijkverbeterings- en waterinrichtingsplannen. Enkele voorbeelden:

 • dijk- en wegverbetering
 • renovatie sluis
 • bouw rioolgemaal
 • slibbuffer rioolwaterzuivering
 • baggerwerkzaamheden
 • verbetering waterkwaliteit
 • modernisering gemaal
 • onderhoud bruggen
 • onderhoud zeesluis
 • nieuwe rioolwaterzuivering
 • renovatie waterzuivering
 • gebiedsontwikkeling en duurzaam waterbeheer
 • waterberging
 • watergebiedsplannen

IPM-model
Bij de meeste projecten werkt Waternet volgens het integraal projectmanagementmodel (IPM-model). IPM onderscheidt 5 specifieke rollen. Dit zijn projectmanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement, technisch management en contractmanagement. In deze rollen levert Van Dijk inzet en expertise bij Waternet.

Onze managers projectbeheersing hebben een centrale rol in hun projectteams waarbij ze de projectbeheersing efficiënt en effectief inrichten en uitvoeren op de projecten. Denk hierbij aan de sturing op geld, risico, organisatie, scope, tijd, informatie en kwaliteit.

De technisch manager houdt zich bezig met een grote waterbodemsanering in het centrum van Amsterdam, waarbij raakvlakken zijn met de technische staat van de oude kademuren. Hij houdt zich bezig met het aanleveren van projectspecificaties en het laten opstellen van uitgangspuntennotities en systeemspecificaties.

Van Dijks omgevingsmanager levert expertise tijdens de voorbereiding, realisatie en afronding van infrastructurele projecten in de openbare ruimte met soms weerstand tegen de plannen.

Onze contractmanagers houden zich onder andere bezig met:

 • het vaststellen van inkoopbehoeften (diensten en werken),
 • het opstellen van contractstrategieën en inkoopplannen,
 • de contractvoorbereiding, aanbesteding en contractbeheersing.

Zij gebruiken verschillende contractvormen, zoals UAV-gc, UAV en RAW.

Naast de IPM-rollen leveren wij ook een bijdrage aan de projecten van Waternet met een:

 • adviseur geotechniek en waterkeringen
 • inkoopadviseur
 • senior engineer werktuigbouw en procestechniek
 • projectleider verandermanagement en implementatie
 • technisch tekenaar werktuigbouwkunde
 • assetmanager waterlopen
 • projectmanager strategisch huisvestingsplan

Meer weten?
Heb je nog vragen of ben je zelf geïnteresseerd in projecten? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met een van de consultants op 078-654 90 60. Van Dijk werkt ook aan het project City van de gemeente Nieuwegein met een omgevingsmanager.

Copyright ©2024 - Van Dijk Employment Services