PROJECT AANPAK RING ZUID, RIJKSWATERSTAAT


Bereikbaar, leefbaar en veilig: Rijkswaterstaat maakt het mogelijk met de aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen.

Van Dijk werkt aan het project Aanpak Ring Zuid van Rijkswaterstaat.

De stad Groningen trekt steeds meer mensen aan. Door deze groei dreigt de zuidelijke ringweg dicht te slibben. Tijd voor actie om de stad beter bereikbaar, leefbaarder en veiliger te maken. De zuidelijke ringweg is 12 kilometer lang én de belangrijkste toegang tot Groningen.

Binnen het project adviseert Van Dijk Employment Services over inkoop en contracten.

Project Aanpak Ring Zuid
Rijkswaterstaat, de gemeente Groningen en de provincie Groningen hebben de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid opgezet. De organisatie heeft als taak de voorbereiding en realisatie van het project, dat complex is in het binnenstedelijk gebied. De belangrijkste thema’s zijn:

  • Bereikbaarheid
    Per dag komen zo’n 160.000 mensen naar de stad Groningen. Met de aanpassingen zoals extra rijstroken, nieuwe aansluitingen op de ringweg en andere routes worden de bestemmingen in de stad beter bereikbaar.

  • Leefbaarheid
    Met onder andere de aanleg van een 8 meter diepe weg met hierboven een nieuw groen gebied, ‘stil’ asfalt en geluidsabsorberende wanden wordt de leefbaarheid in het gebied vergroot.

  • Veiligheid
    Ongelijkvloerse wegen nemen verkeerslichten en voorrangswegen weg (minder files en kans op ongelukken) en met digitale informatiepanelen neemt de verkeersveiligheid toe.

Naast deze thema’s draagt het plan ook bij aan het behouden en uitbreiden van de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling van de stad en regio. Hiermee is het plan niet alleen van belang voor automobilisten met bestemming Groningen, maar ook voor het doorgaande verkeer, fietsers, wandelaars, inwoners, toeristen, bedrijven en zorg- en onderwijsinstellingen. Kortom, voor de hele stad, de gehele provincie en geheel Noord-Nederland.

Adviseur inkoop en contracten
Van Dijks adviseur inkoop en contracten coördineert het proces van de contractvoorbereiding, contractaanbesteding en contractuitvoering richting verschillende marktpartijen. Het project bevindt zich in de realisatiefase waarin de aannemerscombinatie Combinatie Herepoort de ombouw van de zuidelijke ringweg uitvoert.

Meer weten?
Heb je nog vragen of ben je zelf geïnteresseerd in projecten? Neem dan contact op of bel met een van de consultants op 078-654 90 60.

Van Dijk werkt onder meer aan de Blankenburgverbinding, de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda en de A13-A16 van Rijkswaterstaat.

Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services