PROGRAMMA KUSTLIJNZORG, RIJKSWATERSTAAT


Van Dijk werkt aan de mooiste projecten in de openbare ruimte door heel Nederland. Een hiervan is het programma Kustlijnzorg van Rijkswaterstaat. Hier werken adviseurs omgeving en een adviseur integrale veiligheid namens Van Dijk.

Het doel van het programma Kustlijnzorg is om:

  • de kustlijn op zijn plaats te houden,
  • structurele erosie tegen te gaan,
  • Nederland te beschermen tegen het water.

Nederland heeft ongeveer 523 kilometer kust, waarvan het grootste deel bestaat uit zand. Naast Rijkswaterstaat zijn ook de waterschappen beheerders van de kust.

Zandsuppleties
Als er niets gebeurt, dan verplaatst de Nederlandse kust per jaar gemiddeld 1 meter landinwaarts. Door wind, zee en stroming verdwijnt het zand van de stranden. Daarom brengt Rijkswaterstaat sinds 1990 jaarlijks gemiddeld 12 miljoen kubieke meter zand aan. Op deze manier blijft er ruimte voor de verschillende functies in de kustzone.

De zandsuppleties sluiten als maatregel goed aan bij het natuurlijke kustsysteem, omdat het zandige karakter van de kust behouden blijft. Voor de realisatie van deze suppleties schakelt Rijkswaterstaat marktpartijen in. Dit onderhoud aan de kust is ondergebracht in het onderhoudsprogramma Kustlijnzorg.

Van Dijk Employment Services
Onze adviseur omgeving-conditionering is binnen het omgevingsteam verantwoordelijk voor het opdrachtgeverschap richting de markt voor conditionering rondom natuur en ontplofbare oorlogsresten. Ook is zij verantwoordelijk voor de aanbesteding van producten in relatie tot techniek en contract en het adviseren van de omgevingsmanager over welke de inkoop- en omgevingsstrategie gehanteerd kan worden.

De andere adviseur omgeving richt zich vooral op het technische en juridische vlak. Zij werkt aan het vergunningstraject voor de ontgrondingen en de Wet natuurbescherming en meldingen voor het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Tot slot richt onze adviseur integrale veiligheid zich op de veiligheid van de uitvoering van de kustlijnzorg. Hij zorgt ervoor dat veiligheid de juiste aandacht krijgt binnen Rijkswaterstaat en bij de opdrachtnemers die bij Rijkswaterstaat werken.

Meer weten?
Ook interesse om voor Van Dijk bij Rijkswaterstaat aan de mooiste projecten te werken? Stuur dan vrijblijvend je cv naar info@vandijkwerkt.nl of neem contact op met een van onze consultants op 078-654 90 60.

Lees hier meer over integrale veiligheid bij Rijkswaterstaat.

Copyright ©2024 - Van Dijk Employment Services