INTEGRALE VEILIGHEID, RIJKSWATERSTAAT


Van Dijk Employment levert een bijdrage aan integrale veiligheid binnen verschillende projecten van Rijkswaterstaat door het hele land. Van Leeuwarden tot Rotterdam en van Haarlem tot Middelburg.

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van rijkswegen, vaarwegen en wateren. De komende jaren is Rijkswaterstaat druk bezig met het vervangen en renoveren van de bestaande infrastructuur, waaronder bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. In deze projecten staat veiligheid voorop.

Enkele projecten waarbij onze Van Dijkers zijn betrokken, zijn:

  • Baggeren en bergingen
  • Kustlijnzorg
  • Oosterscheldekering
  • Tunnels
  • Zoute baggerprogramma (conventionele explosieven)

De projectadviseurs integrale veiligheid coördineren en organiseren alle operationele werkzaamheden, beheersmaatregelen en activiteiten rondom veiligheid binnen het project. Ook leveren zij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsborging van alle veiligheidsproducten en -adviezen van externe partijen.

Zo stuurt het tunnelteam bijvoorbeeld de onderhoudsaannemers/opdrachtnemers van 7 rijkstunnels aan. De aannemer voert het onderhoud uit en onze adviseur integrale veiligheid van het tunnelteam ziet erop toe dat wordt voldaan aan de gestelde veiligheidseisen.

Overige werkzaamheden zijn onder andere:

  • Integrale veiligheidsplannen en risico-inventarisaties en -evaluaties
  • Veiligheidsrapportages
  • Audits en inspecties
  • Incidentregistratie en -analyse
  • Coördinatie van operationele werkzaamheden en beheersmaatregelen

Daarnaast hebben wij een raamovereenkomst voor het leveren van producten op het gebied van integrale veiligheid.

Meer weten?
Ook interesse in integrale veiligheid bij Rijkswaterstaat? En heb je de opleiding Hogere veiligheidskunde (HVK) of Integrale Veiligheidskunde (IVK) afgerond? Neem dan contact met ons op en bel met een van onze consultants op 078-654 90 60.

Lees hier meer over het project Kustlijnzorg waar Van Dijk onder andere bijdraagt aan de integrale veiligheid.

Copyright ©2024 - Van Dijk Employment Services