Dijkversterkingsproject KIJK, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard


Dijkversterkingsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard - KIJK, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard

 

Van Dijk werkt aan het dijkversterkingsproject KIJK van het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard.

 

Project KIJK
De dijk langs de Hollandsche IJssel beschermt de Krimpenerwaard. En deze valt in het beheergebied van het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK). De dijken moeten hoge waterstanden kunnen keren om de kans op overlast door overstromingen te verkleinen. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Tegelijkertijd daalt de bodem. Dijken worden daarom periodiek getoetst om te beoordelen of ze nog stevig genoeg zijn. De IJsseldijken aan de zijde van de Krimpenerwaard voldoen niet aan de wettelijke norm. Daarom wil het hoogheemraadschap ongeveer 10 kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel verbeteren, zodat de kans op wateroverlast zo klein mogelijk is en mensen in het gebied veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Planning
De dijkversterking KIJK is nu in de planuitwerkingsfase. Daarna volgt de realisatiefase en uiteindelijk nog een nazorgfase. De verkenningsfase was van 2015-2018 en de start van de werkzaamheden staan gepland voor 2024. HHSK verwacht dat de dijk klaar is in 2028.

HWBP
KIJK is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een alliantie van de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat. Samen versterken zij de komende 30 jaar in heel Nederland 2.000 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen.

Van Dijk Employment Services
Als preferred supplier zorgt Van Dijk Employment Services onder andere voor kennis en capaciteit met een:

  • manager projectbeheersing
  • omgevingsmanager
  • projectleider kabels en leidingen
  • (senior) adviseur contractmanagement
  • assistent-projectmanager
  • contractmanager
  • medior adviseur projectbeheersing
  • specialist waterkeringen

Meer weten?
Heb je nog vragen of ben je zelf geïnteresseerd in projecten? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met een van de consultants op 078-654 90 60.

Lees meer over het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard.

Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services