DIJKVERSTERKING WOLFEREN SPROK, WATERSCHAP RIVIERENLAND


Project Dijkversterking Wolferen Sprok

 

Van Dijk werkt aan het dijkversterkingsproject Wolferen Sprok van het waterschap Rivierenland.

 

De dijk tussen Wolferen en Sprok wordt versterkt om te voldoen aan de huidige waterveiligheidsnormen. Waterschap Rivierenland werkt aan dit omvangrijke dijkversterkingsproject dat vraagt om een zorgvuldige en transparante aanpak. Daarom doorloopt het project 3 fasen: verkenning, planuitwerking en uitvoering. Inmiddels is het project in de uitvoering.

Het gehele dijktraject is ongeveer 15 kilometer lang, hiervan valt 12,8 kilometer binnen het dijkversterkingsproject. Het ligt ten noorden van de Waal binnen de gemeenten Nijmegen en Overbetuwe.

De opgave bestaat uit het integraal versterken van de afgekeurde dijkvakken van delen van de Waaldijk tussen Wolferen en Sprok. Met de versterking zorgt Rivierenland dat deze dijk voor de toekomst voldoende veilig is.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Project Dijkversterking Wolferen Sprok is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een alliantie van de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat. Samen versterken zij de komende 30 jaar in heel Nederland 2.000 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen.

Planning
Het dijkversterkingsproject bevindt zich inmiddels in de uitvoeringsfase. De dijk is in 7 delen/clusters ingedeeld waar aannemerscombinatie De Betuwse Waard de versterking per cluster uitvoert. De eerste 4,5 kilometer van de Waaldijk is inmiddels klaar. 2 van de clusters zijn versterkt met klei en damwanden: kunststof damwanden tegen piping (kanaaltjes van water onder de dijk, waardoor de dijk verzwakt). En stalen wanden waar steunbermen van grond niet mogelijk waren. In 2026 moet de dijk voldoen aan de normen van hoogwaterveiligheid.

Van Dijk Employment Services
Namens Van Dijk Employment Services werkt onze risicomanager aan het project. Hij gebruikt hiervoorde RISMAN-methode, zoals gebruikelijk bij het HWBP. En zorgt hiermee voor de projectbeheersing op risicoanalyse en risicomanagement bij het project.

Meer weten?
Heb je nog vragen of ben je zelf geïnteresseerd in projecten? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met een van de consultants op 078-654 90 60.

Lees hier meer over andere projecten bij het waterschap Rivierenland.

Copyright ©2024 - Van Dijk Employment Services