A20 NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL – GOUDA, RIJKSWATERSTAAT


Van 2x2 naar 2x3 rijstroken: van dagelijkse file naar een verbeterde doorstroming.

 

Van Dijk werkt aan het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda van Rijkswaterstaat.

 

Rijkswaterstaat verbreedt de A20 en een deel van de snelweg A12 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda. Hier bestaat het weggedeelte als enige deel van de A20 uit 2 keer 2 rijstroken. Het doel van dit project is om de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda te verbreden van 2 keer 2 naar 2 keer 3 rijstroken. Hiermee vergroot Rijkswaterstaat de doorstroming en de bereikbaarheid en vermindert het aantal ongelukken.

Het traject heeft een lengte van 10 kilometer. Hieronder vallen ook de aansluitingen met de onderliggende infrastructuur en van de A20 op de A12, inclusief het Gouwe-aquaduct.

Geotechniek
Voordat de eerste schop over enkele jaren de grond in gaat, moet eerst onderzocht worden hoe het met de bodem gesteld is. Hiermee voorkomt Rijkswaterstaat dat het werk tijdens de uitvoering moet worden stilgelegd of dat er andere hinder kan ontstaan. Denk hierbij aan bureauonderzoek en veldonderzoek voor archeologische vondsten en onderzoek naar bodemvervuiling. Bij het onderdeel geotechniek gaat het om ongeveer 175 meetpunten (sonderingen en mechanische en handboringen) en komen er ongeveer 20 peilbuizen om de waterstand te meten.

Planning
Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase en is 1 van de 11 projecten waarvoor als eerste de stikstofberekeningen worden gemaakt. De stikstofberekeningen voor dit project starten waarschijnlijk begin 2024. Hiervoor is Rijkswaterstaat druk bezig met het opleveren van het ontwerp waarop de toets kan plaatsvinden. Met de uitspraak van de Raad van State over het project wordt bepaald of de gebruikte rekenmethode en de onderbouwing van de effecten van de stikstofdepositie standhouden. De bedoeling is dat het project eind 2028 is afgerond.

Van Dijk Employment Services
Wij leveren expertise op geotechnisch gebied, onder andere met het bekijken wat voor grond en grondwater er zit en hoe we snel en efficiënt een mooie verbreding kunnen realiseren. Vooral de sterkteberekeningen van de grond zijn belangrijk. Naast de inzet van geotechniek, verzorgt Van Dijk een deel van de contractbeheersing met een toetscoördinator en de voorbereiding, verslaglegging en besluitvorming van het projectmanagersoverleg met een projectsecretaris.

Lees hier het interview met onze adviseur geotechniek Erik van Soest.

Meer weten?
Heb je nog vragen of ben je zelf geïnteresseerd in projecten? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met een van de consultants op  078-654 90 60.

Van Dijk werkt ook met Rijkswaterstaat aan een verbeterde doorstroming van de zuidelijke ringweg in Groningen.

Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services