Projectondersteuning Rijkswaterstaat


Wij zijn binnen onderstaande projecten verantwoordelijk voor de gehele projectondersteuning:

  • A2 Vonderen-Kerensheide

De A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide is de enige snelwegverbinding tussen Zuid- en Midden-Limburg en de rest van het (buiten)land. Een goede doorstroming van het verkeer is van groot belang, onder meer voor de economie. De verbreding is nodig zodat het verkeer beter van en naar de regio’s kan rijden. 

  • A27 Houten-Hooipolder

Op de A27 tussen het knooppunt Hooipolder en Houten staan automobilisten vaak in de file. Rijkswaterstaat verbreedt de rijksweg om de doorstroming te verbeteren. Op deze manier worden de files en het sluipverkeer in de regio teruggedrongen. 

  • A27 / A12 Ring Utrecht

Op de Ring Utrecht komt veel doorgaand en regionaal verkeer samen. Hierdoor ontstaan problemen, zoals files, geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit. Rijkswaterstaat legt extra rijstroken aan en scheidt drukke verkeersstromen, zodat er minder files ontstaan en de veiligheid en bereikbaarheid toenemen. 

  • A4 Haaglanden-N14

Op de A4 Haaglanden-N14, een belangrijke autosnelweg naar Den Haag en Rijswijk, staan regelmatig files en de drukte wordt de komende jaren alleen maar grote. Als Rijkswaterstaat niet ingrijpt, krijgen Den Haag en omliggende steden de komende decennia te maken met grote verkeersknelpunten. Als de bereikbaarheid van de regio Haaglanden vermindert, wordt deze regio minder aantrekkelijk voor bedrijven en inwoners. Slechte bereikbaarheid levert uiteindelijk economische schade op. 

  • Programma Tunnels Zuid-Holland

Rijkswaterstaat renoveert en vervangt de komende jaren een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten in de provincie Zuid-Holland. Het is de grootste onderhoudsopgave in de geschiedenis van de uitvoeringsorganisatie. Bovendien is het een programma met een lange adem. Het renoveren en vervangen van de bestaande infrastructuur duur zeker tot 2030. De totale vervangingswaarde bedraagt vele miljarden euro’s.

Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services