Dinkeldal, waterschap Vechtstromen


Project Dinkeldal: bescherming tegen wateroverlast en watertekort

 

Het waterschap Vechtstromen in Twente werkt aan het project Dinkeldal om het gebied klaar te maken voor de toekomst.

Project Dinkeldal
Het Dinkeldal in Twente bestaat uit de rivier de Dinkel, bijbehorende beken en het gebied langs beide kanten van de rivier. Het is een unieke grensoverschrijdende rivier en is belangrijk voor de afvoer van water uit Nederland én Duitsland.

Vanuit de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 werkt het waterschap aan het Dinkeldal. Dit is nodig omdat het klimaat verandert, door bijvoorbeeld de toename van hevige regenval en droogte. Het waterschap werkt aan maatregelen om het gebied te beschermen tegen wateroverlast en watertekort. Het zuidelijke deel van de Dinkel overstroomt in de winter en in de zomer ontstaat er een fors watertekort voor landbouw en natuur.

Adviseur projectbeheersing
Van Dijk Employment Services heeft sinds januari 2019 twee adviseurs projectbeheersing aan het werk op dit project. Zij adviseren over:

  • de planning en beheersing
  • het opzetten van project
  • de financiële administratie
  • risicomanagement
  • (bestuurlijke) informatievoorziening

Consultant
Consultant Guido Lamet heeft verschillende waterschappen als opdrachtgever.

Meer weten?
Heeft u nog vragen of bent u zelf geïnteresseerd in een vergelijkbare functie? Neem contact op met Guido Lamet of kijk in het vacatureoverzicht.

Vergelijkbare projecten:

Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services