Programma Bruggen en Kademuren, gemeente Amsterdam


Het beheer van bruggen en kades in Amsterdam is in de afgelopen decennia verwaarloosd. Het weer op niveau krijgen van het onderhoud van de civiele constructies in de stad is een complexe, grote en urgente opgave. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van in totaal zo’n 1.600 bruggen, 600 kilometer kades en oevers en 5 verkeerstunnels. Van de 200 kilometer gemetselde kademuren in de stad is ten minste 10 kilometer in zeer slechte staat met een verhoogd risico op verzakking. Deze kademuren staan bovenaan de lijst om binnen afzienbare termijn vervangen te worden. Binnen dit programma draagt Van Dijk Employment Services bij aan het aansturen van het proces omtrent het monitoren van de bruggen en kademuren.

Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services