Heropening Roode Vaart en herinrichting markt Zevenbergen, gemeente Moerdijk


De gemeente Moerdijk heeft de Roode Vaart vanaf de suikerfabriek tot aan het Haveneind in het centrum van Zevenbergen eind 2020 heropend vanwege het veiligstellen van zoetwatertoevoer naar het westen van Brabant.

Project Heropenen Roode Vaart en herinrichting Markt Zevenbergen

In de jaren 70 is de Roode Vaart, de haven die dwars door het centrum van Zevenbergen loopt, gedempt. De gemeente Moerdijk broedde al jaren op mogelijkheden om de haven weer te heropenen, maar het geld was er niet. Totdat de regio een goede zoetwatervoorziening nodig had. Dankzij bijdragen van de provincie Noord-Brabant, de provincie Zeeland, het waterschap Brabantse Delta en het Rijk is de Roode Vaart sinds eind 2020 weer open als zoetwatervoorziening.

Bij de heropening van de haven kwamen veel werkzaamheden kijken. De haven heeft nieuwe kademuren en een verbinding met duikers naar het kanaal gekregen. Hiermee is de haven de zoetwaterbuffer die voorkomt dat zout water het land intrekt en naar de landbouwgebieden stroomt. Ook heeft de gemeente de riolering vervangen, waarbij vuil water naar de zuivering gaat en het hemelwater naar de spuwers in de haven. Niet alleen de haven zelf is weer open, ook de markt rondom de haven is opnieuw ingericht. Er zijn nu drijvende stijgers en verschillende bruggen voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer.

Omgevingsmanagement

Van Dijk Employment Services was verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement rondom het project. Hierbij hebben wij gezorgd voor ondersteuning en advies aan het Integraal projectmanagementteam (IPM) bij zaken als verkeersomleidingen, bewonersavonden, archeologie, monitoring, kabels en leidingen, schades en klachten en vergunningen.

Meer weten?

Heb je nog vragen of ben je zelf geïnteresseerd in projecten? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met een van de consultants op 078-654 90 60.

Lees ook het interview met Remmert Slagter in zijn rol als omgevingsmanager bij dit project.

Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services