Gebiedsontwikkeling Overamstel, gemeente Amsterdam


Het voormalige industrieterrein Overamstel wordt getransformeerd naar een nieuwe woonbuurt. Hier, waar het verleden nog voelbaar is door de karakteristieke monumenten van de oude Zuidergasfabriek, ontstaat een nieuwe woonbuurt voor diverse doelgroepen. De komende jaren worden duizenden woningen met bijbehorende voorzieningen zoals een basisschool en horecagelegenheden gebouwd. Het project bestaat uit 3 deelprojecten, waarvan de laatste in 2025 wordt afgerond. Van Dijk Employment Services draagt bij aan de voorbereiding en realisatie van het project.

Copyright ©2024 - Van Dijk Employment Services