Dinkeldal, waterschap Vechtstromen


PROJECT DINKELDAL, WATERSCHAP VECHTSTROMEN

Het waterschap Vechtstromen in Twente werkt aan het project Dinkeldal om het gebied klaar te maken voor de toekomst.

Project Dinkeldal
Het Dinkeldal in Twente bestaat uit de rivier de Dinkel, bijbehorende beken en het gebied langs beide kanten van de rivier. Het is een unieke grensoverschrijdende rivier en is belangrijk voor de afvoer van water uit Nederland én Duitsland.

Vanuit de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 werkt het waterschap aan het Dinkeldal. Dit is nodig omdat het klimaat verandert, door bijvoorbeeld de toename van hevige regenval en droogte. Het waterschap werkt aan maatregelen om het gebied te beschermen tegen wateroverlast en watertekort. Het zuidelijke deel van de Dinkel overstroomt in de winter en in de zomer ontstaat er een fors watertekort voor landbouw en natuur.

Projectbeheersing
Sinds januari 2019 draagt Van Dijk Employment Services bij aan de projectbeheersing met de opzet van de financiële beheersing van het project, de integrale planning, het risicomanagement en input voor de rapportage.

Meer weten?
Heb je nog vragen of ben je zelf geïnteresseerd in projecten? Neem contact op via het contactformulier of bel met een van de consultants op 078-654 90 60.

Andere projecten:

Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services